دوشنبه ٠٢ اسفند ١٣٩٥
***امام خمینی(قدس سره): همین طوری که فقه و انحاء فقه را تعلم و تعلیم میکنند، سایر موارد اسلام را و سایر ابعاد اسلام را هم باید تحصیل بکنند و باید تدریس بکنند و اشخاص ارزنده را بار بیاورند تا مردم را ارشاد و هدایت کنند. ***امام خامنه ای(مدظله العالی): بایستی تخصصی شدن در حوزه جدی گرفته شود و زمان بندی صورت گیرد. ما کی میخواهیم به شکل کامل حوزه را تخصصی کنیم؟
ثبت نام و پذیرش مراکز تخصصی
#
آیین نامه ها و مصوباتتقویم آموزشی مراکز تخصصی
  • اعلام نتایج آزمون تکمیل ظرفیت رشته های تخصصی
    جهت مشاهده کارنامه آزمون کتبی رشته های تخصصی(تکمیل ظرفیت سال تحصیلی 96-1395) کلیک نمایید.

  • با موضع: شناسایی ظرفيتهاي تهذيبی و تبلیغی مراكز و اقدامات صورت گرفته
    هم انديشي معاونين و رابطين تهذيبي و تبلیغی مراكز تخصصي در زمينه ظرفيتهاي تهذيبي و فرهنگي مراكز و اقدامات صورت گرفته در مدرسه امام کاظم(ع) برگزار گردید.

  • بار اصلی انقلابی ماندن حوزه به دوش مراکز تخصصی است/ بخشی از درس های خارج معطوف به گرایش های جدید شود
    مدیر حوزه های علمیه، مهمترین شاخصه حوزه انقلابی را دارا بودن نظام تخصصی و نقشه رشته ای برای پاسخگویی به دنیای جدید عنوان کرد و گفت: بار اصلی انقلابی ماندن، پاسخگویی و تمدنی بودن حوزه به دوش مراکز تخصصی است که رسالت بزرگی دارند و اقدامات عظیمی نیز داشته اند.

هم انديشي معاونين و رابطين تهذيبي و تبلیغی مراکز تخصصی و مؤسسات آموزش عالی حوزوی
هم انديشي معاونين و رابطين تهذيبي و تبلیغی مراکز تخصصی و مؤسسات آموزش عالی حوزوی
با موضع: شناسایی ظرفيتهاي تهذيبی و تبلیغی مراكز و اقدامات صورت گرفته
هم انديشي معاونين و رابطين تهذيبي و تبلیغی مراكز تخصصي در زمينه ظرفيتهاي تهذيبي و فرهنگي مراكز و اقدامات صورت گرفته در مدرسه امام کاظم(ع) برگزار گردید.
 ١٣:٣٢ - شنبه ٢٥ دی ١٣٩٥ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
اعلام نتایج آزمون کتبی رشته های تخصصی
اعلام نتایج آزمون کتبی رشته های تخصصی
اعلام نتایج آزمون تکمیل ظرفیت رشته های تخصصی
جهت مشاهده کارنامه آزمون کتبی رشته های تخصصی(تکمیل ظرفیت سال تحصیلی 96-1395) کلیک نمایید.
 ١٣:١٥ - يکشنبه ١٩ دی ١٣٩٥ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
برگزاری آزمون تکمیل ظرفیت رشته تخصصی حوزه
برگزاری آزمون تکمیل ظرفیت در 12 استان
آزمون پذیرش تکمیل ظرفیت مراکز تخصصی برگزار شد
آزمون پذیرش تکمیل ظرفیت مراکز تخصصی سطح2 و سطح3 مورخ 3دی ماه 1395 در 12 استان با حضور بیش از 1200 نفر برگزار شد.
 ٠٨:٠١ - پنج شنبه ٩ دی ١٣٩٥ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
ثبت نام سطح چهار مهدویت
ثبت نام سطح چهار مرکز تخصصی مهدویت
به حول قوه الهی و در سایه عنایات حضرت ولی عصر(عج)؛ مرکز تخصصی مهدویت برای تربیت و پرورش متخصصان صاحب نظر در معارف مهدوی؛ از بین حوزویان واجد شرایط ثبت نام به عمل می آورد.
 ٠٩:٣٥ - سه شنبه ٢٧ مهر ١٣٩٥ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آیت الله اعرافی در نشست با مدیران مراکز تخصصی
آیت الله اعـرافی در نشست با مدیران مراکز تخصصی:
بار اصلی انقلابی ماندن حوزه به دوش مراکز تخصصی است/ بخشی از درس های خارج معطوف به گرایش های جدید شود
مدیر حوزه های علمیه، مهمترین شاخصه حوزه انقلابی را دارا بودن نظام تخصصی و نقشه رشته ای برای پاسخگویی به دنیای جدید عنوان کرد و گفت: بار اصلی انقلابی ماندن، پاسخگویی و تمدنی بودن حوزه به دوش مراکز تخصصی است که رسالت بزرگی دارند و اقدامات عظیمی نیز داشته اند.
 ١١:٠٢ - سه شنبه ١٢ مرداد ١٣٩٥ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
هم انديشي معاونين و رابطين تهذيبي و تبلیغی مراکز تخصصی و مؤسسات آموزش عالی حوزوی
هم انديشي معاونين و رابطين تهذيبي و تبلیغی مراکز تخصصی و مؤسسات آموزش عالی حوزوی
با موضع: شناسایی ظرفيتهاي تهذيبی و تبلیغی مراكز و اقدامات صورت گرفته
هم انديشي معاونين و رابطين تهذيبي و تبلیغی مراكز تخصصي در زمينه ظرفيتهاي تهذيبي و فرهنگي مراكز و اقدامات صورت گرفته در مدرسه امام کاظم(ع) برگزار گردید.
 ١٣:٣٢ - شنبه ٢٥ دی ١٣٩٥ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
اعلام نتایج آزمون کتبی رشته های تخصصی
اعلام نتایج آزمون کتبی رشته های تخصصی
اعلام نتایج آزمون تکمیل ظرفیت رشته های تخصصی
جهت مشاهده کارنامه آزمون کتبی رشته های تخصصی(تکمیل ظرفیت سال تحصیلی 96-1395) کلیک نمایید.
 ١٣:١٥ - يکشنبه ١٩ دی ١٣٩٥ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
برگزاری آزمون تکمیل ظرفیت رشته تخصصی حوزه
برگزاری آزمون تکمیل ظرفیت در 12 استان
آزمون پذیرش تکمیل ظرفیت مراکز تخصصی برگزار شد
آزمون پذیرش تکمیل ظرفیت مراکز تخصصی سطح2 و سطح3 مورخ 3دی ماه 1395 در 12 استان با حضور بیش از 1200 نفر برگزار شد.
 ٠٨:٠١ - پنج شنبه ٩ دی ١٣٩٥ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
ثبت نام سطح چهار مهدویت
ثبت نام سطح چهار مرکز تخصصی مهدویت
به حول قوه الهی و در سایه عنایات حضرت ولی عصر(عج)؛ مرکز تخصصی مهدویت برای تربیت و پرورش متخصصان صاحب نظر در معارف مهدوی؛ از بین حوزویان واجد شرایط ثبت نام به عمل می آورد.
 ٠٩:٣٥ - سه شنبه ٢٧ مهر ١٣٩٥ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آیت الله اعرافی در نشست با مدیران مراکز تخصصی
آیت الله اعـرافی در نشست با مدیران مراکز تخصصی:
بار اصلی انقلابی ماندن حوزه به دوش مراکز تخصصی است/ بخشی از درس های خارج معطوف به گرایش های جدید شود
مدیر حوزه های علمیه، مهمترین شاخصه حوزه انقلابی را دارا بودن نظام تخصصی و نقشه رشته ای برای پاسخگویی به دنیای جدید عنوان کرد و گفت: بار اصلی انقلابی ماندن، پاسخگویی و تمدنی بودن حوزه به دوش مراکز تخصصی است که رسالت بزرگی دارند و اقدامات عظیمی نیز داشته اند.
 ١١:٠٢ - سه شنبه ١٢ مرداد ١٣٩٥ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
هم انديشي معاونين و رابطين تهذيبي و تبلیغی مراکز تخصصی و مؤسسات آموزش عالی حوزوی
هم انديشي معاونين و رابطين تهذيبي و تبلیغی مراکز تخصصی و مؤسسات آموزش عالی حوزوی
با موضع: شناسایی ظرفيتهاي تهذيبی و تبلیغی مراكز و اقدامات صورت گرفته
هم انديشي معاونين و رابطين تهذيبي و تبلیغی مراكز تخصصي در زمينه ظرفيتهاي تهذيبي و فرهنگي مراكز و اقدامات صورت گرفته در مدرسه امام کاظم(ع) برگزار گردید.
 ١٣:٣٢ - شنبه ٢٥ دی ١٣٩٥ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
اعلام نتایج آزمون کتبی رشته های تخصصی
اعلام نتایج آزمون کتبی رشته های تخصصی
اعلام نتایج آزمون تکمیل ظرفیت رشته های تخصصی
جهت مشاهده کارنامه آزمون کتبی رشته های تخصصی(تکمیل ظرفیت سال تحصیلی 96-1395) کلیک نمایید.
 ١٣:١٥ - يکشنبه ١٩ دی ١٣٩٥ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آزمون ورودی سطح ۴ مرکز تخصصی موعود(عج)
آزمون ورودی سطح ۴ مرکز تخصصی موعود(عج) برگزار شد
برگزاری آزمون سطح چهار مرکز تخصصی موعود(عج)
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده مهدویت(مؤسسه آینده روشن) حجت الاسلام محمد صابر جعفری با اشاره به برگزاری آزمون ورودی سطح چهار در مرکز تخصصی موعود (عج) اظهار داشت: روز اول آزمون با حضور طلاب و فضلاء حائز شرایط، مورخ دوشنبه، ۲۹ آذرماه 1395 برگزار شد.
 ١٢:٣٣ - پنج شنبه ٩ دی ١٣٩٥ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
برگزاری آزمون تکمیل ظرفیت رشته تخصصی حوزه
برگزاری آزمون تکمیل ظرفیت در 12 استان
آزمون پذیرش تکمیل ظرفیت مراکز تخصصی برگزار شد
آزمون پذیرش تکمیل ظرفیت مراکز تخصصی سطح2 و سطح3 مورخ 3دی ماه 1395 در 12 استان با حضور بیش از 1200 نفر برگزار شد.
 ٠٨:٠١ - پنج شنبه ٩ دی ١٣٩٥ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
ثبت نام سطح چهار مهدویت
ثبت نام سطح چهار مرکز تخصصی مهدویت
به حول قوه الهی و در سایه عنایات حضرت ولی عصر(عج)؛ مرکز تخصصی مهدویت برای تربیت و پرورش متخصصان صاحب نظر در معارف مهدوی؛ از بین حوزویان واجد شرایط ثبت نام به عمل می آورد.
 ٠٩:٣٥ - سه شنبه ٢٧ مهر ١٣٩٥ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آزمون سطح چهار مرکز تخصصی شیعه شناسی برگزار شد
برگزاری آزمون سطح چهار مرکز تخصصی شیعه شناسی
هدف از برگزاری این آزمون، شناسایی نخبگان و مستعدین، تربیت محققین و پژوهشگران برای پاسخ گویی به شبهات اعتقادی، رفع نیازهای جامعه و حوزه و دفاع از مکتب اهل بیت(ع) است.
 ١٣:١١ - شنبه ٢٣ مرداد ١٣٩٥ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آیت الله اعرافی در نشست با مدیران مراکز تخصصی
آیت الله اعـرافی در نشست با مدیران مراکز تخصصی:
بار اصلی انقلابی ماندن حوزه به دوش مراکز تخصصی است/ بخشی از درس های خارج معطوف به گرایش های جدید شود
مدیر حوزه های علمیه، مهمترین شاخصه حوزه انقلابی را دارا بودن نظام تخصصی و نقشه رشته ای برای پاسخگویی به دنیای جدید عنوان کرد و گفت: بار اصلی انقلابی ماندن، پاسخگویی و تمدنی بودن حوزه به دوش مراکز تخصصی است که رسالت بزرگی دارند و اقدامات عظیمی نیز داشته اند.
 ١١:٠٢ - سه شنبه ١٢ مرداد ١٣٩٥ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
حجت الاسلام والمسلمین کلباسی در نشست مدیران مراکز تخصصی
در نشست هم اندیشی مدیر حوزه های علمیه با مدیران مراکز تخصصی
تحصیل بیش از ۳هزار طلبه در ۲۶رشته تخصصی حوزوی
مدیر مراکز تخصصی حوزه گفت: امروز بیش از سه هزار نفر در ۲۶ رشته تخصصی در سطوح دو، سه و چهار حوزه مشغول به تحصیل هستند.
 ١٠:٤٤ - سه شنبه ١٢ مرداد ١٣٩٥ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
نشست آیت الله اعرافی با مدیران مراکز تخصصی حوزه
نشست آیت الله اعرافی با مدیران مراکز تخصصی حوزه
برگزاری نشست مدیر حوزه های علمیه با مدیران مراکز تخصصی و مؤسسات آموزش عالی حوزوی
نشست هم اندیشی مدیر حوزه های علمیه با مدیران مراکز تخصصی و مؤسسات آموزش عالی حوزوی در مرکز مدیریت حوزه های علمیه برگزار شد.
 ١٠:٣٥ - سه شنبه ١٢ مرداد ١٣٩٥ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
پذیرش سطح 4 مرکز تخصصی شیعه شناسی
پذیرش سطح 4 مرکز تخصصی شیعه شناسی
مرکز تخصصی شیعه شناسی آیت الله مکارم شیرازی(مدظله العالی) در سطح 4 شیعه پژوه می پذیرد
مرکز تخصصی شیعه شناسی آیت الله مکارم شیرازی(مدظله العالی) در سطح چهار(دکتری) شیعه شناسی برای سال تحصیلی 96-1395 شیعه پژوه می پذیرد. جهت ثبت نام به سایت مرکز www.shia-ac.com مراجعه نمایید.
 ٠٩:١٥ - سه شنبه ٥ مرداد ١٣٩٥ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آزمون سطح چهار مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآنی بر گزار شد
اعلام نتایج آزمون کتبی پذیرش رشته های تخصصی
آزمون متمرکز رشته های تخصصی حوزه های علمیه برگزار شد
تقدیر و تشکر مدیر محترم مرکز تخصصی همدان از راه اندازی رشته تخصصی مهدویت

تماس با مدیریت مراکز تخصصی

قم، تقاطع بلوارامین و بلوار جمهوری، مدرسه معصومیه

طبقه اول، مدیریت امور مراکز تخصصی حوزه های علمیه

 02532943196  -  02532940109

 http://mt.ismc.ir

معرفی مراکز تخصصی

مراکز تخصصی استان قم

مراکز تخصصی سایر استانها

معرفی رشته های تخصصی

رشته های تخصصی سطح2

رشته های تخصصی سطح3

رشته های تخصصی سطح4

پیوند های مرتبط

مرکز مدیریت حوزه های علمیه

معاونت آموزش و امور حوزه ها

معاونت پژوهش

معاونت تهذیب

سامانه نجاح

سامانه نجما

تمامی حقوق برای مدیریت امور مراکز تخصصی حوزه های علمیه www.mt.ismc.ir محفوظ است. تلفن: 32943196-025