مرکز تخصصی حقوق و قضای اسلامی(اهواز) شعبه قم

نام :    مرکز تخصصی حقوق و قضای اسلامی .  

نوع فعاليت : آموزشی –پژوهشی.

مدير: حجت الاسلام و المسلمین سعدي.

معاون آموزشي: آقای يزداني.

نشاني:  اهواز بلوار آیت الله بهبهانی، حوزه علمیه امام خمینی;.

معرّفي

عملكردآموزشي

رشته ها:  سطح 2 علوم اسلامی با گرایش حقوق و قضای اسلامی