مرکز تخصصی حقوق و قضای اسلامی (شیراز)شعبه قم

نام : مرکز تخصصی حقوق و قضای اسلامی شیراز.

نوع فعاليت : آموزشی –پژوهشی.

مدير: حجت الاسلام و المسلمین چوگانی.

معاون آموزشي: حجت الاسلام و المسلمین  افضلي.

 تلفن و دورنگار: 7136258749

نشاني: شیراز، ابتدای بلوار  شاهد، جنب ساختمان کشتی، حوزه ی علمیه ی رضویه، طبقه ی سوم.

معرّفي

عملكردآموزشي

رشته ها:  سطح 2 علوم اسلامی با گرایش حقوق و قضای اسلامی.