مرکز تخصصی امامت اهل بیت:(یزد) شعبه قم

نام :   مرکز تخصصی امامت اهل بیت:.

نوع فعاليت : آموزشی –پژوهشی.

مدير: حجت الاسلام و المسلمین سید محمد حسینی حسین آباد. 

نشاني:یزد، میدان بعثت، ابتدای خ سید گل سرخ، مدرسه ی محسنیه.

معرّفي

عملكردآموزشي

رشته ها:  سطح 3 امامت اهل بیت:.