مرکز تخصصی امام خمینی;(تهران)

نام: مرکز تخصصی امام خمینی;تهران.

نوع فعاليت : آموزشی –پژوهشی.

مدير: حجت الاسلام و المسلمین حسین آقازاده.

معاون آموزشي: حجت الاسلام و المسلمین حسین آقا زاده.

تلفن و دورنگار: 021-22191095

نشاني: تهران، ازگل، خ نوبهار، خ گلستان شرقی، پلاک 22،مدرسه علمیه امام خمینی;.

معرّفي

رشته ها: سطح 2

علوم اسلامی با گرایش تفسیر و علوم قرآن