مرکز تخصصی امیرالمومنین7(اهواز)

نام:  مرکز تخصصی امیرالمومنین7

نوع فعاليت: آموزشی، پژوهشی.

مؤسس: آیت الله موسوی جزایری (حفظه الله).

مدير :  آیت الله محسن حیدری.

معاون آموزشي:حجت الاسلام  والمسلمين ابوالقاسم رشید پور.

معاون پژوهشي:حجت الاسلام  والمسلمين سید الوان بخاتی.

سال تاسيس:  1389.

تلفن و دورنگار: 33911635-061

 نشاني:  خوزستان، اهواز، بلوار آیت الله بهبهانی، حوزه علمیه امام خمینی.

معرفي

اهداف

ساختار 

مديرت  معاونت اموزش

بخش ها

اعضاي شوراي علمي

 اساتید وحجج اسلامآقایان: حسن قاسمی،اسدالله محسن پور، سید الوان بخاتی، محسن حیدری، ابوالقاسم رشید پور.

عملكردآموزشي

رشته ها:

 سطح 3

شیعه شناسی؛

 تفسیر و علوم قرآن؛

  فلسفه اسلامی .