مرکز تخصصی حقوق و قضای اسلامی  (يزد)شعبه قم

نام :    مرکز تخصصی حقوق و قضای اسلامی  يزد.

نوع فعاليت : آموزشی –پژوهشی.

مدير: حجت الاسلام و المسلمین  فياضي.

نشاني: یزد، خ قیام، بازار خان، مدرسه ی عبدالرحیم خان.

معرّفي

عملكردآموزشي

رشته ها:  سطح 2 علوم اسلامی با گرایش حقوق و قضای اسلامی