مرکز تخصصی موسسه آموزش عالی حوزوی خاتم النبیین6 (خراسان رضوی) شعبه  قم

نام : مرکز تخصصی موسسه آموزش عالی حوزوی خاتم النبیین6خراسان رضوی شعبه قم.  

نوع فعاليت : آموزشی –پژوهشی.

مدير: آقای  محمدعلی ظریف.

معاون آموزش: حجت الاسلام و المسلمین عليزاده.

معاون پژوهش: حجت الاسلام و المسلمین  عليزاده.

تأسيس :  1392

  تلفن: 322230920-38252318-051

نشاني:   مشهد، خیابان آخوند خراسانی;، کوچه 21، انتهای کوچه مرکز تخصصی تبلیغ.

معرّفي

عملكردآموزشي

رشته ها

 تبليغ سطح 2؛

بررسی کلامی فرق و ادیان با گرایش مسيحيت سطح 3؛

 بررسی کلامی فرق و ادیان با گرایش وهابیت سطح